Antagningspoäng för Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61009

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.45 0.80 0.00
Urval 2 16.35 14.85 0.80 99.99
För höstterminen år 2016 hade Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 251 personer till Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 37 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 15.10 1.00 0.00
Urval 2 13.60 11.95 0.75 99.99
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 271 personer till Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 39 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 34 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 13.86 0.80 0.00
Urval 2 16.10 14.25 0.60
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 13.86 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 292 personer till Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 35 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö