Antagningspoäng för Informationslogistik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61010

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 14.50 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Informationslogistik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.21 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 152 personer till Informationslogistik vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 23 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.13 13.03 0.40 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Informationslogistik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.13 i urvalsgrupp BI, 13.03 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 148 personer till Informationslogistik vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.06 0.60 0.00
Urval 2 12.45 12.10 0.20
För höstterminen år 2016 hade Informationslogistik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 171 personer till Informationslogistik vid Linnéuniversitetet varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.00 0.70 0.00
Urval 2 13.80 12.31 0.45
För höstterminen år 2015 hade Informationslogistik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 227 personer till Informationslogistik vid Linnéuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.86 0.60 0.00
Urval 2 14.64 15.34 0.45
För höstterminen år 2014 hade Informationslogistik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 256 personer till Informationslogistik vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö