Antagningspoäng för Inrednings- och Butikskommunikation vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71007

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.50 0.90 4.00
Urval 2 17.60 16.13 0.75
För höstterminen år 2016 hade Inrednings- och Butikskommunikation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

627

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 627 personer till Inrednings- och Butikskommunikation vid Linnéuniversitetet varav 173 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö