Antagningspoäng för Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51027

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 0.90 0.00
Urval 2 20.00 0.80
För höstterminen år 2016 hade Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 83 personer till Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö