Antagningspoäng för Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51028

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 15.37 0.00
Urval 2 14.48 15.37 99.99
För höstterminen år 2016 hade Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 31 personer till Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö