Antagningspoäng för Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.44 0.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.44 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 96 personer till Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö