Antagningspoäng för Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61011

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 17.70 0.90 0.00 4.00
Urval 2 18.30 16.85 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 122 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 17.79 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.15 17.49 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 100 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 26 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 16 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.74 17.76 0.95 0.00 3.00
Urval 2 16.20 17.76 0.90 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.74 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 125 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 18.49 0.90 4.00
Urval 2 16.71 17.56 0.90 99.99 4.00
För höstterminen år 2017 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 600 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 84 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.33 0.55 3.00
Urval 2 11.55 13.58 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 204 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 29 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.86 1.15 0.00
Urval 2 17.61 18.86 1.15
För höstterminen år 2015 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.86 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 605 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 104 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.45 1.25 0.00
Urval 2 17.35 17.55 1.10
För höstterminen år 2014 hade Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

492

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 492 personer till Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet varav 99 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö