Antagningspoäng för Interaktiva digitala medier vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61013

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.93 22.50 1.45
Urval 2 11.93 22.50 1.45 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Interaktiva digitala medier på Linnéuniversitetet 11.93 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 49 personer till Interaktiva digitala medier vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 12.33 0.30 0.00
Urval 2 11.09 10.80 0.35 99.99
För höstterminen år 2014 hade Interaktiva digitala medier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 186 personer till Interaktiva digitala medier vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö