Antagningspoäng för International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71008

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 16.86 0.60 0.00 0.00
Urval 2 13.27 16.12 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 493 personer till International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 40 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 15.83 0.65 0.00
Urval 2 14.65 15.83 0.65
För höstterminen år 2017 hade International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 454 personer till International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet varav 43 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 40 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.74 0.80 0.00
Urval 2 16.25 19.21 0.80
För höstterminen år 2016 hade International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 387 personer till International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.54 0.80 0.00
Urval 2 16.77 16.81 0.80
För höstterminen år 2015 hade International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 487 personer till International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.20 0.80 0.00
Urval 2 16.60 15.93 0.80
För höstterminen år 2014 hade International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 405 personer till International Sales and Marketing vid Linnéuniversitetet varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö