Antagningspoäng för Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51005

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.91 13.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.91 i urvalsgrupp BI, 13.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 105 personer till Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 15.53 0.75 0.00
Urval 2 14.65 13.43 0.50
För höstterminen år 2016 hade Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 128 personer till Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.49 0.40 0.00
Urval 2 10.65 13.66 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 162 personer till Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.33 16.00 0.55 0.00
Urval 2 13.43 13.89 0.20
För höstterminen år 2014 hade Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.33 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 190 personer till Internationell administration med språk, Inriktning engelska vid Linnéuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö