Antagningspoäng för Internationell administration med språk, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.74 0.65 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Internationell administration med språk, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 19 personer till Internationell administration med språk, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.31 0.20
Urval 2 0.20 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Internationell administration med språk, Inriktning franska på Linnéuniversitetet 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 17 personer till Internationell administration med språk, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 11.09 0.20
Urval 2 18.90 11.09 0.75
Under terminen HT2014 hade utbildningen Internationell administration med språk, Inriktning franska på Linnéuniversitetet 18.90 i urvalsgrupp BI, 11.09 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 23 personer till Internationell administration med språk, Inriktning franska vid Linnéuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö