Antagningspoäng för Internationell administration med språk, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51006

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 13.75 0.60
Urval 2 1.30 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationell administration med språk, Inriktning spanska på Linnéuniversitetet 16.99 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 33 personer till Internationell administration med språk, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 13.67 0.50 2.00
Urval 2 17.76 13.67 0.50 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Internationell administration med språk, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 30 personer till Internationell administration med språk, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 16.56 0.20 2.00
Urval 2 12.70 16.56 0.20 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Internationell administration med språk, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 50 personer till Internationell administration med språk, Inriktning spanska vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö