Antagningspoäng för Internationell administration med språk, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51007

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 0.70
Urval 2 19.90 0.70 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationell administration med språk, Inriktning tyska på Linnéuniversitetet 19.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 20 personer till Internationell administration med språk, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 0.60
Urval 2 14.50 0.60 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Internationell administration med språk, Inriktning tyska på Linnéuniversitetet 14.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 9 personer till Internationell administration med språk, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.78 13.64 0.30 99.99
Urval 2 18.78 14.70 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Internationell administration med språk, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.78 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 30 personer till Internationell administration med språk, Inriktning tyska vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö