Antagningspoäng för Internationella affärer vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71009

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 15.53 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.47 14.86 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

484

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 484 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 55 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.86 15.25 0.50 0.00 3.50
Urval 2 14.94 15.25 0.25 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.86 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

378

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 378 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 54 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 30 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 15.38 0.75 0.00 3.50
Urval 2 15.55 15.38 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 503 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 77 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 57 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 33 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 16.13 0.85 4.00
Urval 2 15.84 16.13 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.08 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

597

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 597 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 74 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 49 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.35 0.90 2.50
Urval 2 16.51 16.35 0.90 2.50
För höstterminen år 2016 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

650

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

51

Under HT2016 sökte 650 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 90 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 39 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 26 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.48 17.30 0.90 0.00
Urval 2 17.48 17.60 0.90
För höstterminen år 2015 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.48 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

779

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

51

Under HT2015 sökte 779 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 129 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 44 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 28 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.20 0.90 0.00
Urval 2 16.75 16.20 0.85
För höstterminen år 2014 hade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

674

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 674 personer till Internationella affärer vid Linnéuniversitetet varav 112 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 38 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö