Antagningspoäng för Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 14.80 0.35 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 223 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.95 16.30 0.50 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.95 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2019 sökte 192 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 16 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 14.57 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 266 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.86 14.53 0.40 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.86 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 273 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.70 0.70 4.00
Urval 2 12.15 12.43 0.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 281 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 16.20 0.80 0.00
Urval 2 16.55 14.62 0.55
För höstterminen år 2015 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 396 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 18 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 15.10 0.80 0.00
Urval 2 15.30 14.35 0.55
För höstterminen år 2014 hade Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 339 personer till Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö