Antagningspoäng för Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41005

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 15.15 0.45 0.00 4.00
Urval 2 12.41 15.15 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 333 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 15.20 0.05 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

57

Under HT2019 sökte 268 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 22 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 15.35 0.60 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 392 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.88 0.80 3.00
Urval 2 14.92 15.02 0.40
För höstterminen år 2017 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 416 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 15.52 0.80 0.00
Urval 2 15.13 14.24 0.40
För höstterminen år 2016 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 483 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 16.50 0.95 4.00
Urval 2 16.75 14.90 0.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 623 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.55 0.85 0.00
Urval 2 16.70 15.27 0.60
För höstterminen år 2014 hade Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

611

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 611 personer till Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier vid Linnéuniversitetet varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 18 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö