Antagningspoäng för Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51010

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 15.74 0.60 0.00 3.00
Urval 2 12.67 14.83 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 535 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 104 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 37 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 36 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.65 0.70 0.00 3.50
Urval 2 14.05 15.20 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 413 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 89 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 35 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.40 0.45 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

475

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 475 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 81 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 39 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 37 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 16.27 0.70 4.00
Urval 2 14.07 14.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

692

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 692 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 103 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 37 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 43 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.20 0.90 3.50
Urval 2 16.70 16.85 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

835

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 835 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 111 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 35 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 41 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 17.92 1.00 3.50
Urval 2 18.00 17.07 0.90
För höstterminen år 2015 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1122

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1122 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 208 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 24 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 29 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 18.80 1.10 0.00
Urval 2 18.50 16.15 1.05
För höstterminen år 2014 hade Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1260

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 1260 personer till Journalistik och medieproduktion vid Linnéuniversitetet varav 267 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 36 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö