Antagningspoäng för Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 0.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 118 personer till Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.04 14.20 0.25 0.00
Urval 2 11.61 16.40 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.04 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 72 personer till Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 15 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.60 12.56 0.45 3.00
Urval 2 10.50 12.56 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 9.60 i urvalsgrupp BI, 12.56 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 89 personer till Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.70 11.80 0.35 99.99 0.00
Urval 2 9.70 11.80 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 9.70 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 73 personer till Kulturarv i samtid och framtid vid Linnéuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 10 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö