Antagningspoäng för Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51012

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.40 0.45 0.00
Urval 2 14.02 10.00 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 116 personer till Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 10 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 12 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.50 0.55 0.00
Urval 2 10.50 12.97 0.25 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 151 personer till Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 6 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 12 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 13.70 0.05 3.00
Urval 2 10.90 10.35 0.05 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

39

Under HT2014 sökte 164 personer till Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 18 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö