Antagningspoäng för Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41006

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.04 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.40 18.24 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1695

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2020 sökte 1695 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 533 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 58 var män och 140 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 57 var män och 142 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.18 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.69 18.47 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.18 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1606

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

170

Under HT2019 sökte 1606 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 599 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 66 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 51 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 19.17 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.79 18.51 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1721

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

170

Under HT2018 sökte 1721 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 549 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 50 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 45 var män och 125 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 19.53 1.10 4.00
Urval 2 18.24 18.76 0.95 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1901

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 1901 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 627 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 48 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 45 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.67 1.20 4.00
Urval 2 18.08 18.75 1.00 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1566

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 1566 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 448 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 39 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 43 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 20.55 1.40 4.00
Urval 2 18.75 19.58 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 20.55 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1572

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1572 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 509 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 26 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.99 1.30 4.00
Urval 2 18.20 18.41 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1215

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 1215 personer till Ledarskap och organisation vid Linnéuniversitetet varav 470 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 33 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 37 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö