Antagningspoäng för Marknadsföringsprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01824

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 15.04 0.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Marknadsföringsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.72 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

56

Under HT2020 sökte 338 personer till Marknadsföringsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 41 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 27 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö