Antagningspoäng för Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.94 0.70 0.00
Urval 2 15.05 15.48 0.70
För höstterminen år 2016 hade Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 367 personer till Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 45 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 28 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 16.30 0.80 0.00
Urval 2 15.98 16.58 0.80
För höstterminen år 2015 hade Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 435 personer till Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning vid Linnéuniversitetet varav 50 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 38 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.63 0.90
Urval 2 17.00 16.63 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning på Linnéuniversitetet 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 561 personer till Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning vid Linnéuniversitetet varav 81 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 34 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö