Antagningspoäng för Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61015

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 0.90
Urval 2 0.90 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör på Linnéuniversitetet 12.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 43 personer till Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 11.03 0.45
Urval 2 14.38 12.85 0.45 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör på Linnéuniversitetet 13.60 i urvalsgrupp BI, 11.03 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 182 personer till Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 34 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 12.67 0.15 0.00
Urval 2 14.10 12.67 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 12.67 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 211 personer till Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 42 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö