Antagningspoäng för Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61016

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 16.27 0.70 3.50
Urval 2 14.45 16.27 0.55 99.99 3.50
För höstterminen år 2016 hade Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 321 personer till Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 50 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 42 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.71 14.50 0.35 3.00
Urval 2 12.65 14.13 0.65 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.71 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 275 personer till Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 43 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 57 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 48 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.43 13.64 1.70 99.99 0.00
Urval 2 13.43
Höstterminen år 2014 hade Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.43 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 22 personer till Matematikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö