Antagningspoäng för Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51030

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 13.58 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 13.58 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

46

Under HT2020 sökte 195 personer till Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 14 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.01 17.14 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.01 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 178 personer till Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 14.90 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 244 personer till Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.23 0.60 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 214 personer till Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 7 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 17.15 0.75 0.00
Urval 2 15.40 17.15 0.40
För höstterminen år 2016 hade Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 253 personer till Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 16.57 0.85 0.00
Urval 2 15.63 15.81 0.40
För höstterminen år 2015 hade Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 348 personer till Medieentreprenörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 41 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö