Antagningspoäng för Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-51031

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 17.53 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.01 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 237 personer till Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.28 16.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 12.81 12.43 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.28 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 194 personer till Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.62 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 214 personer till Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.90 0.70 0.00
Urval 2 14.23 15.90 0.60
För höstterminen år 2017 hade Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 281 personer till Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 37 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 18.05 0.80 0.00
Urval 2 16.10 18.05 0.65
För höstterminen år 2016 hade Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 296 personer till Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 16.60 0.70 0.00
Urval 2 16.30 16.51 0.60
För höstterminen år 2015 hade Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 344 personer till Mediekreatörprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 44 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö