Antagningspoäng för Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81006

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.41 14.94 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.41 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 210 personer till Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.81 15.36 0.15 3.00
Urval 2 12.05 12.19 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.81 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 200 personer till Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.75 11.73 0.20 4.00
Urval 2 12.05 11.73 0.20 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.75 i urvalsgrupp BI, 11.73 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

54

Under HT2015 sökte 194 personer till Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet varav 33 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 18 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 18 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 13.69 0.55 99.99 3.00
Urval 2 16.00 17.76 0.70 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 13.69 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 88 personer till Miljöanalytiker vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö