Antagningspoäng för Music & Event Management vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.12 0.40 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Music & Event Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 285 personer till Music & Event Management vid Linnéuniversitetet varav 69 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 33 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 18 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.50 0.60 3.50
Urval 2 14.40 15.09 0.45 2.50
För höstterminen år 2015 hade Music & Event Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 380 personer till Music & Event Management vid Linnéuniversitetet varav 110 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 29 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.80 0.65 4.00
Urval 2 15.20 14.50 0.60
För höstterminen år 2014 hade Music & Event Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 451 personer till Music & Event Management vid Linnéuniversitetet varav 111 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 28 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 23 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö