Antagningspoäng för Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82003

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.29 14.41 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.29 i urvalsgrupp BI, 14.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2020 sökte 112 personer till Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.48 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.40 14.65 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 222 personer till Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 15.96 0.45 3.00
Urval 2 15.70 15.96 3.00
Vårterminen år 2017 hade Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 153 personer till Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.32 0.75 3.00
Urval 2 16.80 14.59 0.20 3.00
Vårterminen år 2016 hade Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 189 personer till Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 19.25 0.65 3.00
Urval 2 15.30 14.83 0.45 3.00
Vårterminen år 2015 hade Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 203 personer till Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 68 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 24 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 16.13 0.70 4.00
Urval 2 15.55 16.13 0.30 4.00
Vårterminen år 2014 hade Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 160 personer till Musik- och ljuddesignprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö