Antagningspoäng för Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71020

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.36 14.82 0.60 0.00 0.00
Urval 2 13.05 12.48 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.36 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 305 personer till Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.70 0.80 0.00
Urval 2 13.05 14.25 0.55
För höstterminen år 2017 hade Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 316 personer till Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 36 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 39 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.35 0.85 0.00
Urval 2 14.40 14.60 0.80
För höstterminen år 2016 hade Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 318 personer till Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.27 0.90 0.00
Urval 2 16.90 14.41 0.70
För höstterminen år 2015 hade Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 260 personer till Nationalekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö