Antagningspoäng för Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81008

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 12.81 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 12.81 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

290

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 290 personer till Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 32 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 34 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.63 17.27 0.60 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.63 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

79

Under HT2018 sökte 351 personer till Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet varav 94 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 79 personer varav 38 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.59 14.71 0.75 3.50
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.59 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

89

Under HT2017 sökte 376 personer till Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 35 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 34 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.70 0.55 3.00
Urval 2 12.12 11.96 0.15 3.00
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

419

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 419 personer till Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet varav 81 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 47 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 41 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 14.80 0.65 3.00
Urval 2 11.21 11.85 0.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 426 personer till Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet varav 76 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 36 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 41 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 14.86 0.65 4.00
Urval 2 12.94 12.88 0.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 276 personer till Naturvetenskapligt basår vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö