Antagningspoäng för Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61018

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.58 10.38 0.40 0.00
Urval 2 13.58 12.74 0.10 99.99
För höstterminen år 2016 hade Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.58 i urvalsgrupp BI, 10.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 97 personer till Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.85 11.33 0.10 3.00
Urval 2 11.85 11.33 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.85 i urvalsgrupp BI, 11.33 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 102 personer till Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 15 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 16 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.44 14.15 0.90 99.99
Urval 2 14.44 14.15 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.44 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 54 personer till Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö