Antagningspoäng för Nutrition och livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 12.34 0.60 0.00
Urval 2 18.80 12.34 1.05 99.99
För höstterminen år 2016 hade Nutrition och livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 12.34 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 123 personer till Nutrition och livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.35 11.75 0.60
Urval 2 16.80 11.75 0.60 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Nutrition och livsmedelsvetenskap på Linnéuniversitetet 12.35 i urvalsgrupp BI, 11.75 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 125 personer till Nutrition och livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 12.00 0.55 99.99
Urval 2 13.30 19.09 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Nutrition och livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 12.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 132 personer till Nutrition och livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 1 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö