Antagningspoäng för Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81011

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.80 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.46 16.65 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2020 sökte 430 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 130 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 8 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 9 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 16.70 0.90 0.00 3.00
Urval 2 15.35 15.60 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 382 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 106 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 16.58 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.46 16.15 0.70 0.00 2.00
Höstterminen år 2018 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 385 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 78 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 17.10 0.80 3.00
Urval 2 15.99 16.15 0.55
För höstterminen år 2017 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 452 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 87 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 17.31 0.65 0.00
Urval 2 14.20 15.49 0.10 99.99
För höstterminen år 2016 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

39

Under HT2016 sökte 277 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 10 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.83 0.75 0.00
Urval 2 15.20 14.24 0.50
För höstterminen år 2015 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 274 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.25 0.80 0.00
Urval 2 11.45 13.01 0.35 99.99
För höstterminen år 2014 hade Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 265 personer till Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 7 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 10 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö