Antagningspoäng för Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41010

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.07 0.50 0.00 4.00
Urval 2 15.57 16.95 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 488 personer till Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 143 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 16.20 0.60 3.50
Urval 2 16.05 15.74 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 503 personer till Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 106 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 17.00 0.65 3.50
Urval 2 15.90 17.00 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

638

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 638 personer till Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 11 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö