Antagningspoäng för Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41007

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.93 18.80 0.85 0.00 0.00
Urval 2 18.54 17.35 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.93 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

726

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 726 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.15 0.85 0.00 0.00
Urval 2 18.39 16.79 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

668

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 668 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 131 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 18.54 0.90 0.00 0.00
Urval 2 18.46 17.14 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

755

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 755 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 119 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 20.02 0.95 0.00
Urval 2 18.00 20.02 0.85
För höstterminen år 2017 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

922

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 922 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 140 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.67 1.10 0.00
Urval 2 18.20 16.54 0.95
För höstterminen år 2016 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

941

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 941 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 12 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.10 1.00 0.00
Urval 2 19.20 17.50 0.95
För höstterminen år 2015 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1047

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1047 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 152 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.58 1.10 0.00
Urval 2 18.60 17.74 0.90
För höstterminen år 2014 hade Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1115

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 1115 personer till Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet varav 160 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö