Antagningspoäng för Programvaruteknik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61019

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 16.95 0.60 4.00
Urval 2 13.59 12.27 0.75 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Programvaruteknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 210 personer till Programvaruteknik vid Linnéuniversitetet varav 37 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 24 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 19 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.12 11.30 0.65
Urval 2 13.12 11.30 0.65 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Programvaruteknik på Linnéuniversitetet 13.12 i urvalsgrupp BI, 11.30 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 74 personer till Programvaruteknik vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 11.37 0.60 99.99 0.00
Urval 2 15.72 11.37 0.65
Höstterminen år 2014 hade Programvaruteknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 11.37 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 50 personer till Programvaruteknik vid Linnéuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö