Antagningspoäng för Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82007

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 41 personer till Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö