Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81016

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.66 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.05 21.66 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.66 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2307

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 2307 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 305 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.35 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.94 21.10 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1858

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 1858 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 266 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 21.50 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.90 21.49 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2208

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 2208 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 226 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.50 1.55 4.00
Urval 2 21.00 21.50 1.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2237

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 2237 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 222 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 13 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 22.01 1.55 4.00
Urval 2 21.30 21.75 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 22.01 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1998

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 1998 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 212 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 11 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.63 21.86 1.60 4.00
Urval 2 21.40 21.73 1.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.63 i urvalsgrupp BI, 21.86 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2338

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 2338 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 214 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 11 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61 22.00 1.60 4.00
Urval 2 21.50 21.81 1.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2220

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 2220 personer till Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 228 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö