Antagningspoäng för Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61021

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 12.35 0.30 0.00
Urval 2 12.70 12.84 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 12.35 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 142 personer till Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 45 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 39 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.90 11.14 0.15 2.00
Urval 2 12.40 11.14 0.30 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 10.90 i urvalsgrupp BI, 11.14 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 198 personer till Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 75 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 53 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 14.55 0.75 0.00
Urval 2 11.70 12.32 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 277 personer till Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet varav 88 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 76 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 65 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö