Antagningspoäng för Sjökapten vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-03803

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 15.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjökapten vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 246 personer till Sjökapten vid Linnéuniversitetet varav 99 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 53 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö