Antagningspoäng för Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61023

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.21 11.60 0.35 4.00
Urval 2 10.21 10.93 0.40 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 10.21 i urvalsgrupp BI, 11.60 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 286 personer till Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet varav 99 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 85 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 74 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.93 0.70 4.00
Urval 2 15.41 12.52 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

363

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 363 personer till Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet varav 120 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 61 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 59 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.93 17.26 1.00 0.00
Urval 2 15.40 17.26 1.00
För höstterminen år 2014 hade Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.93 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

518

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 518 personer till Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet varav 207 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 64 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 57 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö