Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.91 0.50 0.00 0.00
Urval 2 16.84 15.24 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

730

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 730 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 164 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 15.47 0.45 0.00 3.00
Urval 2 13.02 15.44 0.25 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.76 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

15

Under VT2020 sökte 136 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 16.55 0.65 0.00 3.50
Urval 2 15.52 16.61 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 481 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 116 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 9 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.15 0.45 0.00 0.00
Urval 2 13.30 13.90 0.45 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2019 sökte 204 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.43 0.50 0.00 3.50
Urval 2 16.00 14.50 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 173 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 0 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.05 0.60 0.00 3.00
Urval 2 14.35 15.45 0.45 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2018 sökte 600 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 95 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 17.25 0.75 3.50
Urval 2 14.90 16.20 0.55 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

350

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 350 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 54 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.23 0.60 3.50
Urval 2 14.48 14.76 0.60 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

350

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under VT2017 sökte 350 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 3 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.19 0.85 3.50
Urval 2 16.65 16.46 0.75 99.99 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 75 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 6 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.07 0.80 4.00
Urval 2 16.45 17.07 0.80 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

913

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under VT2016 sökte 913 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 168 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.35 0.75 4.00
Urval 2 16.24 18.35 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 330 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 1 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 16.96 0.80 4.00
Urval 2 16.00 16.06 0.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

746

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2015 sökte 746 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 162 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.10 0.95 0.00
Urval 2 18.00 16.60 0.85 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 12 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.76 0.75 3.00
Urval 2 16.60 16.76 0.65 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 255 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö