Antagningspoäng för Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61024

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.12 0.75 0.00
Urval 2 16.12 1.05
För höstterminen år 2016 hade Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 43 personer till Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.86 1.05
Urval 2 17.20 21.30 1.05 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) på Linnéuniversitetet 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 56 personer till Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 9 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 13.48 0.55
Urval 2 17.80 13.82 0.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) på Linnéuniversitetet 15.60 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 55 personer till Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö