Antagningspoäng för Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61025

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 12.13 0.90
Urval 2 15.41 12.13 0.90 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans på Linnéuniversitetet 13.25 i urvalsgrupp BI, 12.13 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 81 personer till Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 13 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.04 14.02 0.70
Urval 2 12.04 14.02 1.00 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans på Linnéuniversitetet 12.04 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 82 personer till Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans vid Linnéuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 16 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.66 0.70 0.00
Urval 2 13.00 12.66
För höstterminen år 2014 hade Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.66 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 85 personer till Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö