Antagningspoäng för Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61026

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.06 11.77 0.75
Urval 2 19.70 14.13 0.75 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Skogs- och träprogrammet på Linnéuniversitetet 15.06 i urvalsgrupp BI, 11.77 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 157 personer till Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 17 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.63 18.00 0.75 4.00
Urval 2 15.70 16.30 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.63 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 295 personer till Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 116 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 43 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 37 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.20 0.70 3.00
Urval 2 13.93 15.21 0.20 3.00
För höstterminen år 2014 hade Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 261 personer till Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 112 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 45 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 37 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö