Antagningspoäng för Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01825

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.52 16.63 0.00 0.00 4.00
Urval 2 14.72 15.29 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.52 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 286 personer till Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning vid Linnéuniversitetet varav 146 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 57 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 51 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 17.44 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.58 17.44 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 312 personer till Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning vid Linnéuniversitetet varav 164 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 51 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 41 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö