Antagningspoäng för Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01826

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.97 17.91 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.59 17.91 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.97 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2020 sökte 132 personer till Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi vid Linnéuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 19.37 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.81 19.37 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 126 personer till Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi vid Linnéuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö