Antagningspoäng för Sociala medier och webbteknologier, masterprogram vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-62034

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2017 hade utbildningen Sociala medier och webbteknologier, masterprogram på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 0 personer till Sociala medier och webbteknologier, masterprogram vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Sociala medier och webbteknologier, masterprogram på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 0 personer till Sociala medier och webbteknologier, masterprogram vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Sociala medier och webbteknologier, masterprogram på Linnéuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 0 personer till Sociala medier och webbteknologier, masterprogram vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Sociala medier och webbteknologier, masterprogram vid Linnéuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 92 personer till Sociala medier och webbteknologier, masterprogram vid Linnéuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 11 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö