Antagningspoäng för Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01834

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.14 15.70 0.40 0.00 3.50
Urval 2 14.92 14.99 0.15 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.14 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 495 personer till Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 139 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 10 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 9 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 16.73 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.80 16.00 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

484

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 484 personer till Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet varav 148 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 8 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 7 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö